İngilizce
Deneme Sınavı
Bilgi Talep
Bilgi Talep Formu
Yabancı Dil Eğitimi: İngilizce

Yabancı Dil Eğitimi: İngilizce

Kadıköy Turkish American Council (Kadıköy TAC Yabancı Dil Kursu) İngilizce dil kursunda alanlarında uzman, formasyonunu tamamlamış eğitmenlerimiz, yabancı dil eğitimini zoraki bir süreç olmaktan çıkarıp katılımcıların keyif alacakları bir yolculuk haline getiriyor. Genel İngilizce dil kursunda diğer dillerde olduğu gibi Ortak Avrupa Dil Programı çerçevesinde A1 başlangıç seviyesi, A1-A2-B1-B2-C1-C2 olmak üzere toplam 6 kur bulunmaktadır. Öğrencilerimiz seviye tespit sınavının ardından alacakları sonuçlara göre seviyelerine uygun kura yönlendirilmektedirler.

A1 ve B1 seviyelerinde her bir kurun tamamlanma süresi 50 derstir. B2-C1 ve C2 seviyelerinde ise her bir kur 80 derste tamamlanmaktadır. Tüm seviyelerdeki eğitim programlarımız öğrencilerimizin pedagojik ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

İlk dört seviyede Genel İngilizce, son iki seviye de ise akademik ağırlıklı Genel İngilizce eğitimi verilmektedir. Genel İngilizce Eğitim Programlarımızda İngilizce dilinin tüm işlevlerinin etkili ve doğru kullanımı öğrencilerimize sistemli bir şekilde öğretilmektedir.

Her ünitede dersler ilginç, güncel ve yararlı konularla birlikte verilerek öğrencilerimizin derslere daha aktif katılımı sağlanır. Eğitim sistemimiz, öğrencinin derslerde katılımcı ve aktif olması üzerine kurgulanmıştır.

Kadıköy Turkish American Council (Kadıköy TAC Yabancı Dil Kursu) olarak İngilizce eğitimini başarı garantisi vermekteyiz. Öğrencilerimiz belirlenen kur bitimi sınavında başarısız olması halinde ihtiyacı kadar ders saatini veya kurun tamamını ücretsiz bir şekilde talep etme hakkında sahiptir. Başarı garantisi öğrencinin kur sonunda başarısız olması durumunda belirli koşulları sağlaması şartıyla ihtiyacı kadar ders saatini ya da kurun tamamını hiçbir ek ücret ödemeden tekrar etmesi anlamına gelmektedir.

Kadıköy Turkish American Council (Kadıköy TAC Yabancı Dil Kursu) olarak İngilizce eğitimlerimizde “Okuma-Anlama, Dinleme-Anlama, Yazılı-Anlatım, Sözlü Anlatım ve Konuşma” dört dil yetisinin geliştirilmesini hedefleriz. Genel İngilizce derslerimiz yoğun ve rahat program olmak üzere ikiye ayrılır.

Yoğunlaştırılmış Program; hafta içi akşam 19-21:30 saatleri arasında haftada 4 gün veya hafta sonu 10-13:30 saatleri arasında, Rahat Program ise hafta içi akşam 19- 21:30 saatleri arasında haftada 2 gün veya hafta sonu 10-12:20 saatleri arasında olacak şekilde düzenlenmiştir.