İngilizce
Deneme Sınavı
Bilgi Talep
Bilgi Talep Formu
Geleceğin Türkiyesi İçin

Geleceğin Türkiyesi İçin

Daha iyi eğitim daha iyi bir gelecek anlamına gelmektedir. 

Gelişmiş ülkelere bakıldığında hepsinin ortak özelliğinin eğitim seviyelerinin yüksek olmasıdır. Bir diğer ortak özellikleri ise dünyaya entegre olmalarıdır. Bu entegrasyonu tamamlayabilmelerinin en büyük nedeni ise yabancı dil bilme oranının neredeyse %90’ın üzerinde olmasıdır. Türkiye’nin geleceği açısından da dünyaya entegrasyonun yolu da yabancı dil bilmekten gelmektedir. Hızla gelişen bilgi teknolojileri sayesinde bugün bilginin dünyanın her köşesine ulaşımı artık oldukça kolay hale geldi. Oturduğumuz yerden interneti kullanarak dünyanın öbür ucundaki bir bilgiye kolayca ulaşabilmekteyiz. Küresel düzeyde ortaya çıkan bu gelişmeler hızlı bir şekilde toplumları etkilemekte ve bu sayede bir toplumda ortaya çıkan değişiklik diğer uluslara kolaylıkla geçebilmektedir. Bu süreç sadece bilginin akışını kolaylaştırmamakta kültür ve iletişim kalıplarının da toplumlar arasında transferini hızlandırmaktadır. Dünya üzerinde kültürlerarası iletişimi kolaylaştırmanın yolu ortak bir dil oluşturmaktan geçmektedir. Bugün dünya üzerinde kabul görmüş en yaygın yabancı dil İngilizce’dir. Özellikle dünyada ortak dil kabul edilen İngilizce’yi bilmek başta eğitim olmak üzere üretim, ticaret, bilim, sağlık gibi alanlarda da ülkemizin kalkınmasına yardımcı olacaktır. Ülkeler arasında sınırların kalktığı, rekabetin hızlandığı, iletişim araçlarıyla anında her noktasına ulaşılan dünyamızda yabancı dil öğrenmenin gerekliliğini ve zorunluluğunu hiç kimse inkar edemez. Küreselleşen ve küçülen dünyamızda insanlar arası ilişki konuşarak ve yazışarak sağlanır. Bu da karşılıklı ortak bir dil ile gerçekleşir.  Bu rekabet ortamında dünyada yalnız kalmamak, gelişen teknoloji ve ticaretin dışında olmamak için mutlaka dünyaya açılmak zorunludur. Bunun için her bireyin dünyada yaygın olarak konuşulan en az bir dili öğrenmesi gerekir. 

Her dil farklı bir kültüre açılan kapıdır. Özellikle medeniyetler arasındaki yoğun etkileşim diğer kültürleri de tanımamızı gerektirmektedir. Bu yüzden, bugün insanların büyük bir kısmı yabancı dil öğrenme gayretindedirler. Ülkemizde de bu anlamda yoğun bir öğretme ve öğrenme süreci yaşanmaktadır. Sadece bugünkü nesil için değil, gelecek nesillere multikültürel bir anlayış bırakmak için de yabancı dil eğitimi son derece önem teşkil etmektedir. Kısacası, ikinci bir yabancı dil bilmek sadece bireyleri değil, ait oldukları toplumların geleceklerini de etkilemektedir. Daha parlak bir bireysel gelecek ve ülke geleceği için ikinci bir yabancı dil eğitimi olmazsa olmaz konulardan biridir.