İngilizce
Deneme Sınavı
Bilgi Talep
Bilgi Talep Formu
Genel İngilizce Dil Kursu

Genel İngilizce Dil Kursu

Kadıköy Turkish American Council (Kadıköy TAC Yabancı Dil Kursu) Genel İngilizce Dil Kursu
Gerek iş hayatı, gerek sosyal hayat gerekse de eğitim hayatında İngilizce global dil olarak kabul görmektedir. Dolayısıyla dünyada insanların kendi anadilleri dışında en çok konuştukları ve öğrenme talebinde bulundukları dil de İngilizce’dir. İngilizce eğitim almak doğal olarak iş hayatında, eğitim hayatında ve çeşitli amaçlarla yaptıkları seyahatlerde kişilere büyük bir avantaj sağlamaktadır.

Kadıköy Turkish American Council (Kadıköy TAC Yabancı Dil Kursu), genel İngilizce dil kursunda diğer dillerde olduğu gibi Ortak Avrupa Dil Programı çerçevesinde A1 başlangıç seviyesi, A1-A2-B1-B2-C1-C2 olmak üzere toplam 6 kur bulunmaktadır. Öğrencilerimizin hangi kurdan eğitim almaya başlayacağı, ücretsiz olarak yapılan seviye tespit sınavlarından sonra belirlenmektedir. 

Eğitim Sistemimiz
Kadıköy Turkish American Council (Kadıköy TAC Yabancı Dil Kursu) olarak en temel hedefimiz öğrencilerimizin İngilizce ya da bir diğer yabancı dili öğrenirken keyif almalarını sağlamaktır. Her ne kadar bir yabancı dili öğrenmek zorlu bir süreç olsa da öğrencilerimizi zorunluluk psikolojisinden uzaklaştırarak daha ilk dersten itibaren bir başka dilde iletişim kurabilmenin keyfini almalarını sağlamak amaçlarımızdan bir tanesidir. Eğitim sistemimizde iletişim esastır ve her öğrencilerimiz özgüvenli ve katılımcıdır. Eğitim sistemimizin kurgusu bu esasa dayalıdır.

Kadıköy Turkish American Council (Kadıköy TAC Yabancı Dil Kursu), öğrenci odaklı ve modern eğitim sistemi ile örtüşen müfredatı ile öğrencilerinin dört dil yetisini geliştirmesi için (Okuma-Anlama, Dinleme-Anlama, Yazılı-Anlatım, Sözlü Anlatım ve Konuşma) kolaylık sunmaktadır.

Ders Programımız
Kısa süre içerisinde İngilizce ya da diğer yabancı dilleri öğrenmek isteyen ya da hafta içi de derslerimize devam edebilecek öğrencilerimiz için “Yoğunlaştırılmış Program”, genellikle çalışan öğrencilerimizin tercih ettiği “Rahat Program” olmak üzere iki farklı eğitim programımız bulunmaktadır.

Yoğunlaştırılmış programda öğrencilerimiz
 hafta içi akşam 19-21:30 saatleri arasında haftada 4 gün veya hafta sonu 10-13:30 saatleri arasında eğitim almaktadır.

Rahat programda ise öğrencilerimiz hafta içi akşam 19- 21:30 saatleri arasında haftada 2 gün veya hafta sonu 10-12:20 saatleri arasında eğitim almaktadır.

Bire Bir Ders Kalitesi Sunan Sınıflarımız
Sınıflarımız genellikle 6, en fazla 8 öğrenciden oluşmaktadır. Kalabalık sınıflarda eğitim kalitesinin düşmesi, her öğrenciye yeterli zamanın ayrılamaması gibi sorunlar baş gösterebildiğinden sınıflarımız bire bir eğitim kalitesinde eğitime denk düşecek şekilde dizayn edilmiştir.

Kurlarımızın tamamlanma süreleri 50 ila 80 ders arasında değişmektedir.  A1- B1 seviyelerinde her bir kurun tamamlanma süresi 50 ders iken B2-C1-C2 seviyelerinde ise her bir kur 80 derste tamamlanmaktadır.