İngilizce
Deneme Sınavı
Bilgi Talep
Bilgi Talep Formu
YÖKDİL Hazırlık Kursu

YÖKDİL

YÖKDİL Akademik Yabancı Dil Sınavı, İngilizce, Arapça, Almanca ve Fransızca dillerindeki akademik yeterliliği ölçmektedir. Sınav, fen- mühendislik, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında düzenlenir. Yani YÖKDİL’de adayların Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri gibi kendi uzmanlık alanlarına yönelik sorular sorulur. Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitimine devam etmek isteyenler ya da üniversitelerin akademik kadrolarında kariyer yapmakta olup akademik ünvanlarını yükseltmek isteyenler sınava katılabilirler.

YÖKDİL sınavında adayları çoktan seçmeli 80 adet soru beklemektedir. (Şık sayısı 5’tir) YÖKDİL sınavının süresi 180 dakikadır ve bu süre içerisinde adayların 80 adet soruyu cevaplaması beklenmektedir. (100 puan üzerinden değerlendirilir ve yanlış cevaplar doğru cevapları götürmez) Kadıköy Turkish American Council’de (Kadıköy TAC Yabancı Dil Kursu) YÖKDİL sınavlarına ahazırlık kursu verilmektedir.

YÖKDİL Başvuruları Nasıl Yapılmaktadır?
Sınav başvuruları yokdil.yok.gov.tr adresi üzerinden online olarak yapılmaktadır. Adaylar sınava katılacakları alanı ve yabancı dili başvuru esnasında yaparlar.

Kaç Puan Alınması Gerekmektedir?
Doktora başvurusunda bulunmak için sınava katılan adayların en az 55, doçentlik başvurusu için sınava başvuran adayların en az 65 puan almaları gerekmektedir.

YÖKDİL Hazırlık Kursunda Kadıköy Turkish American Council (Kadıköy TAC Yabancı Dil Kursu) Farkı
Kadıköy Turkish American Council (Kadıköy TAC Yabancı Dil Kursu) YÖKDİL hazırlık programında konusunda uzman eğitmenlerle tamamen sınav tekniğine uygun, bol tekrar dayalı bir eğitim verilmektedir. Öğrencilerin en yüksek verimi alabilmesi için sınıf kontenjanları en fazla altı kişiyle sınırlıdır. Grup programları için kayıtlar ÖSYM’nin sınav takvimine göre Güz ve Bahar dönemlerinde tamamlanır. Böylelikle adaylar yaklaşık üç ay gibi bir sürede tam anlamıyla dil yetkinliklerini geliştirirken bol sınav pratiği yapma imkanına da sahip olurlar. YökDil sınav hazırlık kursumuza İngilizce seviyesi B1 ve üzerinde olan adaylar katılabilirler. Diğer seviyeler için sınav hazırlık kursu öncesinde yeterli seviyeye ulaşmaları için ön hazırlık programına katılmaları gerekmektedir. Ön hazırlık programının süresi her bir kur için 50 dersten oluşmaktadır.

Talep edildiği takdirde YÖKDİL programı için de bire bir ve VIP eğitimler verilmektedir. Böylelikle tamamen sizin zayıf yönlerinizi geliştirmeye odaklı bir eğitim programı hazırlanır. Aynı zamanda ders gün ve saatlerini kendinize göre seçme özgürlüğünüz olur. Böylelikle zamanlama konusunda belirli bir çerçevede kalmazsınız. Ayrıca eğitim süresince tüm materyaller tarafımızdan sağlanmaktadır.